Kurser (brand og redning)

Kurser i elementær brandbekæmpelse, førstehjælp, varmt arbejde m.m.

Det er altid en god idé at sørge for, at dine ansatte er bedst muligt klædt på til at handle i nødsituationer, hvad enten der er tale om en brand eller et uheld, som kræver førstehjælp.

Derfor tilbyder CS Vagt uddannelser inden for varmt arbejde, brand og redning på byggepladser.

Bygge- og anlægsbranchen dækker over mange risikofyldte arbejdsmiljøer, hvor ansatte kan risikere at stå i uhensigtsmæssige situationer, hvor de bør være klædt godt på med den korrekte viden og praktiske erfaring inden for brandbekæmpelse eller førstehjælp.

Vi tilbyder tolke på alle kurserne.

Cs Vagt|Kurser Brand- Og Redning

Kurser

Kurser i elementær brandbekæmpelse, førstehjælp, varmt arbejde m.m.

Det er altid en god idé at sørge for, at dine ansatte er bedst muligt klædt på til at handle i nødsituationer, hvad enten der er tale om en brand eller et uheld, som kræver førstehjælp.

Derfor tilbyder CS Vagt uddannelser inden for varmt arbejde, brand og redning på byggepladser.

Bygge- og anlægsbranchen dækker over mange risikofyldte arbejdsmiljøer, hvor ansatte kan risikere at stå i uhensigtsmæssige situationer, hvor de bør være klædt godt på med den korrekte viden og praktiske erfaring inden for brandbekæmpelse eller førstehjælp.

Vi tilbyder tolke på alle kurserne.

Cs Vagt|Kurser Brand- Og Redning

Elementær brandbekæmpelse

Vi tilbyder kurser til brandbekæmpelse, hvor dine ansatte lærer at kunne anvende de typiske brandslukningsredskaber korrekt gennem praktiske brandslukningsøvelser.

Derudover får de ansatte redskaber og viden til at opretholde og håndhæve en bedre sikkerhedsadfærd for sig selv og andre i den daglige brandforebyggelse på byggepladsen.

Varmt arbejde

Når dine medarbejdere arbejder med varmt arbejde, skal de have den korrekte viden til at planlægge og udføre varmt arbejde med de rette brandsikre foranstaltninger.

Varmt arbejde dækker over udførelse af arbejde med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, hvor risikoen for brand på arbejdsstedet er en risiko.

På kurset lærer dine medarbejdere om de potentielle farer og sikkerhedsforanstaltninger, som skal overholdes ved udførelse af varmt arbejde med bl.a. loddeværktøj, vinkelsliber, varmeluftpistol m.m.

Varmt Arbejde
Livredning

Førstehjælp

Med udgangspunkt i praktisk undervisning tilbyder CS Vagt kurser til udvidet førstehjælp med udgangspunkt i de risici, der eksisterer på særligt byggepladser.

Gennem vores kurser kan dine ansatte blive trænet i:

  • Standsning af ulykker
  • Alarmeringsprocedurer
  • Vurdering af tilskadekomnes tilstand
  • Førstehjælp ved knoglebrud, hjertestop, blødninger, hovedskader, faldulykker m.m.

Vi tilpasser førstehjælpskurset, så det er relevant for jeres hverdag og situationer.

Kontakt os og hør mere

Kunne du tænke dig at høre om vores uddannelser inden for brand og redning?
Så kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak om mulighederne.

Vi har mange års erfaring inden for vores branche, og vi kan således tilbyde både kompetent rådgivning og vejledning, så vi kan sikre os, at du får den helt rigtige løsning i forhold til dine ønsker og behov.

Medlem af DBI

CS Vagt er medlem af DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) og har derfor de nødvendige kompetencer, det kræver, for at projektere efter gældende regler inden for brandrådgivning i Danmark.

For dig betyder det, at du altid kan stole på, at sikkerheden er i orden og informationerne korrekte, når du gør brug af vores services og rådgivning inden for brandområdet.

Vores medarbejdere er veluddannede og opdaterede om alle aspekter af brandsikkerhed, så vi altid kan tilbyde vores ydelser baseret på den nyeste viden inden for brand- og sikringsområdet.

Cs Vagt Beredskabscontainer4 Brand Og Redning Totalleverandoer Af Udstyr Og Uddannelse Inden For Brand Og Redning